Psychologické bylinky  Harmonogram


Harmonogram každého setkání se bude mírně lišit, ale obecně bude následovat podobnou strukturu

Přibližný harmonogram každého z šesti setkání

09:00 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 09:30: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ "Virtuální kafe se psychologem" – aktuální otázky od účastníků 

09:30 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 10:00: Představení nástroje/techniky/zaměření pozornosti a krátký praktický trénink dovedností

10:00 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 10:10: Přestávka

10:10 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 11:15: Praktický trénink vedení poradenského rozhovoru

11:15 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 11:30: Reflexe

Po každém online setkání vám zasíláme anonymní dotazník pro otázky a feedback.


Součástí kurzu

Nástroje a materiály

Na každém setkání Vám nabídneme nástroj/ techniku/ nabídku pro zaměření Vaší pozornosti, kterou budete na daném setkání trénovat. 

V rámci kurzu obdržíte několik užitečných materiálů.

ZOOM setkání jako prostor pro nácvik 

Budeme se potkávat pravidelně v online prostoru. Budete se učit formou praktického zkoušení základních technik vedení poradenského rozhovoru ve dvojicích a trojicích

Během těchto cvičení budete dostávat podporující a rozvíjející zpětnou vazbu od lektorek kurzu a dalších účastníků ve vaší skupině.

Virtuální kafe se psychologem

Důležitou součástí profesionálního růstu je možnost diskuze s kolegy. Rády odpovíme na otázky z různých oblastí života v roly psychologa. V jiných kurzech se nás ptaly na možnosti prevence vyhoření, zahájení a ukončení konzultace, co když klient velmi pláče nebo říká, že se chce zabít. Rády zodpovíme i Vám na to, co Vás zajímá nebo z čeho máte obavy. Jsme otevřené všem otázkám a pochybnostem a rády sdílíme, co jsme se zatím naučily a zažily.   

Jinak řečeno jako lektorky sdílíme konkrétní příklady a zkušenosti z vlastní profesní praxe.

Sdílení ve skupině

Jedna z nejužitečnějších věcí na práci ve skupině je skutečnost, že každý z nás má nějaké zkušenosti a znalosti, které nikdo jiný nemá. Jako lektorky budeme vytvářet prostor pro to, abyste inspiraci pro práci získávali nejen od nás ale i ostatních kolegů v rámci kurzu (včetně toho jak pracujeme s vlastními pochybnostmi). 

Jaký prostor vytváříme na našich kurzech?


VYtváříme příležitost si zkusit, co funguje pro Vás nejlépe  a začít si vytvářet vlastní styl práce.

Děláme naše maximum, abychom vytvářely na kurzu bezpečné a podpůrné prostředí, kde můžete experimentovat bez obav z chyb.