O nás

Náš příběh

Jsme tři psycholožky, které se profesně pohybují v různých kontextech (zdravotnictví, sociální služby, školství a soukromý sektor). Ve všech oblastech se věnujeme také poradenství a terapii.

Je to přibližně 9 let, co jsme jako čerstvé absolventky psychologie začínaly svoje první krůčky v praxi. Každá z nás měla ten začátek trochu jiný, ale všechny jsme se nakonec potkaly v komplexním psychoterapeutickém výcviku (Dalet - Přístup zaměřený na řešení). Společně jsme se učily, podporovaly se a profesně rostly. Po absolvování výcviku jsem založily neformální intervizní skupinu "Insoo spolek" do které se postupně přidávaly další kolegyně - psycholožky.  Rozhodly jsem se, že do intervizních zkušeností chceme přidat víc supervizních, a tak jsem vstoupily do supervizního výcviku (Dalet - Přístup zaměřený na řešení). Společně s dalšími kratšími kurzy, účasti na konferencích, supervizích a pod. jsme každá absolvovala po vysoké škole téměř 1000 hod dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. Postupně jsme naučené dovednosti odzkoušely ve své psychologické praxi. Po vlastní zkušenosti a řadě intervizí jsme zjistily, že i přesto, že vycházíme ze stejné filozofie, každá z nás si našla svůj "specifický způsob práce", který vychází z její specifických zkušeností s klienty. Všechny tři jsme hodně kreativní a tak vytváříme další způsoby práce, které se nám s klienty osvědčují. Zkušenosti, které jsme získaly, chceme předat dál, ale hlavně chceme vytvářet místo, kde se budou moct pracovníci různých pomáhající profesí potkat, vzájemně se inspirovat a podporovat. Mgr. Klára Rouchalová

psycholožka, terapeutka, lektorka, supervizorka ve výcviku

https://www.dikyterapii.cz/

https://www.dalet.cz

ČAP - řádné členství

Absolvovala jsem komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (DALET) a další kratší kurzy. Nyní působím jako lektorka terapeutických výcviků v tomto přístupu rovněž v DALETu. V současné době také vyučuji psychologické předměty na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své soukromé terapeutické praxi pracuji s dospělými, dětmi i páry a během konzultací žasnu nad lidskou odvahou, silou a tvořivostí. Jsem velmi vděčná, že ještě během studia na VŠ jsem získala možnost pracovat v ambulanci klinické psychologie, kde jsem se učila pracovat s dětmi i dospělými, ale kde jsem také mohla poznat, jaké to je mít 9 klientů po sobě a přitom se starat i o sebe. K těmto rokům zkušeností se opakovaně vracím.

Terapie je také mým koníčkem a zdrojem energie, baví mě, jak je nepředvídatelná a dobrodružná. Dalším zdrojem je pro mě čas s rodinou, všímavost vůči každodenním maličkostem, chůze a jakékoliv tvoření. Chuť vytvořit tento kurz ke mně přišla, když jsem se stala mámou a získala jsem tak možnost podívat se na období, kdy jsem vstupovala do praxe, s větším odstupem. Uviděla jsem všechny ty věci, které bych ráda věděla a měla hned na začátku. Přeji si, abychom se jako psychologové společně učili, že můžeme dělat náročnou práci se spoustou výzev, a přesto se cítit dobře, a že si k tomu každý můžeme vybudovat individuální nástroje, které nám budou fungovat.  

Aktuálně své vzdělání dále rozvíjím ve výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování. 

Pro více informací o mně klikněte zde.

Mgr. Marie Linhartová

psycholožka, terapeutka, lektorka, supervizorka ve výcviku

https://www.linhartova-psycholog.cz/

https://www.skolakostelec.cz

ČAP - řádné členství

Studium psychologie jsem si zpříjemnila mateřskou dovolenou a do prvního zaměstnání jsem tak nastupovala jako máma dvou školkových dětí. 

Profesně se věnuji hlavně školní psychologii a individuální i párové terapii. Kromě výcviku v terapii zaměřené na řešení (SF), mě zajímá i práce s traumatem (konkrétně metoda EMDR). 

V našem "semínkovém" týmu se zaměřuji především na tvorbu kurzů pro pedagogické pracovníky, protože mě baví učitelům pomáhat objevovat jejich silné stránky, hledat další cesty, jak je rozvíjet, a podporovat tak učitele v jejich krásné, ale náročné profesi. 

Když nepracuji, tak ráda odpočívám - s rodinou, v přírodě, mezi knihami nebo třeba v sauně. 

Aktuálně své vzdělání dále rozvíjím ve výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování. 

Pro více informací o mně klikněte zde.

Mgr. Alžbeta Valová

psycholožka, terapeutka, lektorka, supervizorka ve výcviku

https://www.profesnipodpora.cz/

https://avpsycholog.cz/

ČAP - řádné členství

Být terapeutkou byl můj dlouhodobí studijní a pak pracovní cíl. Postupně jsem sbírala tituly a navštěvovala kurzy a výcviky (Komlexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení  a Výcvik komplexní krizové intervence Modrá linka), abych mohla poskytnout mým klientům, co nejlepší péči. Řídím se heslem: Když něco dělám, dělám to dobře. Díky tomu jsem se naučila mnoho věcí, které chci odevzdávat dál. Avšak také mě to velmi přiblížilo tomu, abych pochopila známou pravdu: kdo hoří příliš rychle, má blízko k vyhoření. Naučila jsem se, že stejně důležité jak je postarat se o své klienty, je důležité postarat se o své potřeby. Byla to náročná cesta, ale díky ní, mám možnost sdílet zkušenosti, které mě žádný kurz ani výcvik nenaučil. 

Terapie i poradenský rozhovor je prostor, kde mohu být pozorovatel změn, a to mě inspiruje. Baví mě povídat si s kolegy o jejich náhledech na svoji práci. Také mě baví se učit nové způsoby práce, zkoušet si jejich užitečnost a ještě víc mě baví sdílet to nejužitečnější s kolegy. 

Profesně mám zkušenosti s tím, co to znamená pracovat jako psycholog s lidmi se závislostí ve vězení a v neziskovém sektoru, v státním sektoru i pracovat jako OSVČ psycholog. 

Aktuálně své vzdělání dále rozvíjím ve výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování. 

Pro více informací o mně klikněte zde.