Jak mít třídu, kde se dobře učí

OBSAZENO - JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

Další termín kurzu je 3.10.2024


Datum a Čas: 11. dubna 2024, od 8:00 do 14:30 (8 vyučovacích hodin)

Místo konání: Online prostřednictvím platformy Zoom

Cena: 1600 Kč (kurz je možné hradit z OP JAK)


Jste pedagogickým pracovníkem - školním psychologem, třídním učitelem, výchovným poradcem nebo třeba metodikem prevence? Hledáte další inspiraci, jak vytvořit pozitivní a podpůrné prostředí ve své třídě? Řešíte často místo výuky konflikty mezi žáky a přemýšlíte, jak těmto konfliktům předcházet?


Pak je náš workshop právě pro vás! Připojte se k nám a společně prozkoumáme:

  • Konkrétní kroky k podpoře pozitivního klima ve třídě
  • Jak vytvořit a udržovat příjemnou a bezpečnou atmosféru ve třídě
  • Jak rozvíjet spolupráci mezi žáky
  • Jak pomoci žákům objevovat a rozvíjet své silné stránky 
  • Jak podpořit dobré fungování třídy


Náš workshop je koncipován prakticky a zapojuje aktivně všechny účastníky. Některé aktivity si vyzkoušíte přímo během našeho online setkání, zatímco další hry a aktivity obdržíte v podrobných materiálech včetně pracovních listů pro žáky (a pro vás samotné). Aktivity v materiálech jsou vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ, dají se dobře využít např. v hodinách rodinné a občanské výchovy nebo v rámci třídnických hodin

Při tvorbě workshopu jsme vycházeli z naší praxe a z našeho psychoterapeutického přístupu zaměřeného na řešení, jehož některé principy vás naučíme a ukážeme vám, jak je využít při práci ve škole. 


Lektorky:

  • Mgr. Marie Linhartová - školní psycholožka, terapeutka, kromě toho také supervizorka ve výcviku
  • Mgr. Alžbeta Valová - psycholožka, terapeutka, kromě toho také supervizorka ve výcviku